Välkommen till Gärdsgårdsgubbens Gärdsgård.

Gärdsgårdsgubben bygger gedigna gärdsgårdar över hela landet.
Ett gammalt hantverk när det är som mest genuint.
Renoverar även din gamla gärdsgård.

Sedan 1997

Gärdsgårdsgubbens vision har sedan starten inte varit att växa i storlek.

Det är fortfarande ett litet företag, som i första hand satsat på att förfina och utveckla sina gärdsgårdar.

Gärdsgårdsgubben är idag marknadsledande när det gäller lång livslängd och kvalité.  

Det har varit inspirerande och intressant att söka efter de mest genuina och gedigna kunskaperna från förr,
samt att utveckla sina egna idéer och sina händers skicklighet.

Gärdsgårdar och Referenser

Välja gärdsgård – Grindar och portaler.

Smide – Gärdsgårdskurser.

Företaget – Kontakt.

 

Att bygga en gärdsgård kan vara en lovsång till livet,en resa mellan tid och rum…

Ett hantverk som i närheten till naturen och årstidernas växlingar
ofta fångar stunden och speglar gammelskogens stillhet och djup…

…men också tar oss tillbaka till en tid…

…då senvuxna granar kvistades för hand med röjkniv … då troen  randbarkades med barkspade…
…och då vidjor basades över öppen eld för att vackert binda ihop en gärdsgård.

Gärdsgårdar är vackra och genuina när de bearbetats för hand.