Tät gärdsgård

Olika gärdsgårdsmodeller. Den största skillnaden är om en gärdsgård är tät eller gles. En tät gärdsgård är stabilare. En gles gärdsgård vill sjunka ihop,. …….och är ömtåligare. Idag byggs det många glesa modeller med mindre virke i.Det är ett tidskrävande arbete att...

Stöttor i gärdsgård

Gärdsgården stöds med stöttor. Förr i tiden hade en gärdsgård i regel alltid stödjande stöttor.De stod oftast tätt minst på varannan meter. En gärdsgård skulle vara stabil och hållbar. Stöttorna bands in i gärdsgården när den byggdes. Det blev stadigt och underhållet...

Gärdsgårdsvirke randbarkas och torkas

Torkat Virke – Gärdsgårdsvirket randbarkas och torkas.Gärdsgårdsgubben torkar allt sitt gärdsgårdsvirke i minst 1 år. Torkat virke med en egen utvecklad byggteknik binder ihop gärdsgården maximalt. Gärdsgårdarna blir stabilare, får en längre livslängd och blir...