Grindstolpar

 Bilder på våra grindstolpar.   Vid varje gärdsgårdsstolpe kilas gärdsgården fast. Det är en metod som sällan används idag. Det är enklare att skruva eller spika. Att kila genom stolpen blir stadigare, vilket märks tydligare när gärdsgården blir äldre....