Tät gärdsgård

Olika gärdsgårdsmodeller. Den största skillnaden är om en gärdsgård är tät eller gles. En tät gärdsgård är stabilare. En gles gärdsgård vill sjunka ihop,. …….och är ömtåligare. Idag byggs det många glesa modeller med mindre virke i.Det är ett tidskrävande arbete att...