Utvalt gärdsgårdsvirke

Utvalt virke – Arbetet i skogen. Gärdsgårdsgubben väljer noga ut virket till sina gärdsgårdar.I hans hemtrakter i Lapplands inland är klimatet mycket kargt,där växer landets mest senvuxna virke.De senvuxna granarna växer långsammare, har tätare årsringaroch...