Vidja

Bilder. Så binds en vidja i en gärdsgård. En gärdsgård ska bindas av vidjor från små kraftiga senvuxna granar eller enbuskar.     Senvuxna vidjor av gran finner du i gammal skog och är svåra att få tag på. Det går att binda gärdsgårdar med snabbvuxen gran, men då blir...