Företaget

gardsgardsgubben-logo-pergamentrulle-text

1997

Gärdsgårdsgubbens vision
har sedan starten inte varit att växa i storlek.

Det är fortfarande ett företag som i första hand satsat på att förfina och utveckla sina gärdsgårdar.

Gärdsgårdsgubben är idag marknadsledande när det gäller lång livslängd och kvalité.  

Det har varit inspirerande och intressant att söka efter de mest genuina och gedigna kunskaperna från förr,
samt att utveckla sina egna idéer och sina händers skicklighet.

 

 

Mari Ahlèn är fotografen bakom hemsidans svartvita bilder.
Bilderna togs när hennes gärdsgård byggdes.
Besök: Maris Blogg

Stort tack för bilderna Mari.
/Björn.

Björn Andresen startade 1997 företaget Gärdsgårdsgubben.

Att välja företagsnamnet Gärdsgårdgubben var en roll att växa in i, en utmaning.
För mig var ”hantverksgubbar” äldre män, som kunde sin sak med stor skicklighet efter många år av arbete och lång erfarenhet.

Lite Historik

1997 – 2014
Gärdsgårdsgubben står ensam för tillverkning och byggnation.
Under vissa år med en del hjälp i skogen och med randbarkningen.

2015 – 2016
Jonny anställs året runt och bygger nu gärdsgårdarna tillsammans med Björn. 

Haile säsonganställs under vinterhalvåret.

I dag är vi ett bra arbetsteam som vintertid hugger och bearbetar gärdsgårdsvirket
med fler genuina metoder än vad som är vanligt på marknaden.

Björn väljer ut virket i skogen.

Storleken på företaget är nu i balans för framtiden.

Jonny Eliasson, bor i byn Latikberg i Vilhelmina.

Var professionell snickare i Norge i 12 år. 
Sedan 2015 bygger han grindar, gärdsgårdar, samt hugger och bearbetar virket tillsammans med Björn.

Jonny har också höjt kvalitén på gärdsgårdarna med hans skicklighet i genuint handsmide.

Bildgalleri – Smide

Haile Gebremariam, född i Eritrea, är idag svensk och bor i Vilhelmina.

Haile är säsongsanställd i skogen under vinter. 

Haile kvistar virket med röjkniv i skogen under höst/vintern och på vårvintern randbarkar han slanorna med barkspade.
Virket torkas sedan för att det inte ska krympa i gärdsgården.
Han har också byggt en gärdsgård med Björn.

Tack

Att tillsammans med Jonny bygga gärdsgårdar under sommarsäsongen
och att även under vinterhalvåret få arbeta med Haile har varit intressant
och personligen tillfört mig mycket glädje.  

Det speglar sig också i gärdsgårdarnas kvalité.

Till sist vill jag tacka Lasse Karlsson för alla timmar vi suttit tillsammans
och försökt att skapa en hemsida av lika hög kvalité.

Tack Lasse också för övrig teknisk support och det kontinuerliga underhållet.

/Björn…