Bilder som visar gärdsgård Inredning.

 

En modell av gärdsgård som passar bra i butiker, restauranger, utställningar mm,
men har även i hemmet, använts som staket på loft och dekorationer av rum.

Gärdsgård Inredning är i grunden som övriga gärdsgårdarna, med mer noggrant utvalt och
bearbetat virke som passar för inomhusbruk.
Gärdsgården är som ett slöjdhantverk och finsnickeri.

Binds ihop med vidjor, limmas och kilas fast i foten av gärdsgården.