Bilder som visar Gärdsgård Siljan.

Gärdsgård Siljan är en vacker gärdsgård.
Den är 110 cm hög.
12 – 15 slanor på höjden.

Dubbla slanor ligger omlott över 6-7 störpar.
80 cm mellan varje par av störar.

Gärdsgård Siljan är i grunden samma täta modell som Gärdsgård Västerbotten.
Modellen kallas ibland för Leksand, Rättvik eller Dalarna.
Däremot kan det som ingår i gärdsgården skilja sig från hantverkare till hantverkare.

I gärdsgård Siljan ingår:
Torkat virke, stödjande stöttor på varannan meter, svedjade och tjärade störar, randbarkat virke och kraftiga vidjor.