Bildgalleri som visar gärdsgård Västerbotten.

En genuin och levande modell
med stödjande stöttor vid varannan meter.
13 – 15 slanor på höjden.
100 cm mellan varje par av störar.
2-3 slanor ligger dubbelt över 6-7 störpar.
Variationen ger ett vackert och naturligt liv i gärdsgården.

I gärdsgård Västerbotten ingår:
Torkat virke, stödjande stöttor, svedjade och tjärade störar, randbarkat virke och kraftiga vidjor.