Bilder som visar gärdsgård Vilhelmina.

Gärdsgård Vilhelmina en högre modell av Gärdsgård Västerbotten
Den är 120 cm hög och har ett extra varv med slanor och fyra vidjor på höjden i stället för tre.

14 – 17 slanor på höjden. 2 – 3 slanor ligger dubbelt, över 6 – 7 par av störar.

Det är en genuin tät gärdsgård som funnits i stora delar av vårt land.

Vilket virke som använts och hur det är bearbetat,
samt vilka olika hantverkstekniker som ingår i gärdsgården skiljer sig från hantverkare till hantverkare.

I gärdsgård Vilhelmina ingår:
Torkat virke, stödjande stöttor på varannan meter, svedjade och tjärade störar, randbarkat virke och kraftiga vidjor.