Gärdsgårdar 

av Björn Andresen

Gärdsgårdar 

Gärdsgårdsgubben bygger tre modeller av
riktigt täta och genuina gärdsgårdar. 

   

Gärdsgård Västerbotten, Gärdsgård Vilhelmina, Gärdsgård Siljan. 

Vackra exklusiva gärdsgårdar.
Mycket prisvärda.
Ett gärdsgårdspris räknas på lång sikt.

 

gardsgard-vasterbotten

 

 

Längst livslängd med noggrant utvalt virke från Lappland där vårt lands mest senvuxna och bästa gärdsgårdsvirke växer.

Minst underhåll med de mest genuina metoderna från förr.
Gärdsgårdarna tillverkas med fler genuina metoder än vad som används i dagens gärdsgårdar.

Mest hållbara de enda gärdsgårdarna som är tillverkade av virke som torkat i minst ett år.
Virket krymper inte i gärdsgården och vidjorna förblir stabilt bundna.

 

 

Gärdsgård Västerbotten

En modell av gärdsgård som har varit vanlig i stora delar av vårt land,
med olika lokala namn och olika variationer av modellen.

Gärdsgård Västerbotten är en tät gärdsgård.
Ca 110 cm hög med 12 – 15 slanor på höjden.

I Gärdsgård Västerbotten ingår:
Torkat virke, stödjande stöttor på varannan meter,
svedjade och tjärade störar, randbarkat virke och kraftiga vidjor.

 

Klicka Här eller klicka på bilden så kommer du till bildgalleriet.

 

 

Gärdsgård Vilhelmina

Är en högre modell av Gärdsgård Västerbotten.
Gärdsgård Vilhelmina är 120 cm hög, den har ett extra varv med slanor
och fyra vidjor på höjden i stället för tre.

14 – 17 slanor på höjden.

I gärdsgård Vilhelmina ingår:
Torkat virke, stödjande stöttor på varannan meter,
svedjade och tjärade störar, randbarkat virke och kraftiga vidjor.

 

Klicka Här eller klicka på bilden så kommer du till bildgalleriet.

 

 

Gärdsgård Siljan

Är i grunden samma täta modell som Gärdsgård Västerbotten.
Ca 110 cm hög med 12 – 15 slanor på höjden.
80 cm mellan varje par av störar.

I gärdsgård Siljan ingår:
Torkat virke, stödjande stöttor på varannan meter,
svedjade och tjärade störar, randbarkat virke och kraftiga vidjor.

 

Klicka Här eller klicka på bilden så kommer du till bildgalleriet.

Tips och råd vi val av gärdsgård.

 

 

Gärdsgård inredning

En modell av gärdsgård som passar bra i butiker,
restauranger, utställningar mm. 
Den har även i hemmet använts som staket på loft
och dekorationer av rum.

Gärdsgård Inredning är i grunden som de övriga gärdsgårdarna.
Den har mer noggrant utvalt och bearbetat virke
som passar för inomhusbruk.
Gärdsgården är som ett slöjdhantverk och finsnickeri.
Binds ihop med vidjor, limmas och kilas fast i foten av gärdsgården.

 

Klicka Här eller klicka på bilden så kommer du till bildgalleriet.