Bilder som visar hur gärdsgårdsstörarna svedjas och tjäras.

Störarna och stöttorna i gärdsgården ”svedjas”, bränns med jämn värme över öppen eld.

Kådan svettas fram och het tjära värms in i ytskiktet.

Kådan och tjäran förlänger livslängden på störar och stöttor. 

Att svedja störar kräver stor noggrannhet, då störens yta är mycket känslig.

Att elda för hårt kan istället innebära att störens naturliga skydd mot röta försämras. 

Störarna värms med jämn värme under lång tid över elden, tills kådan börjar svettas fram.
Kådan koncentreras nu i porerna i störens ytskikt, som en extra impregnering.

Kådan innehåller hartser och terpentiner som skyddar mot röta.
Stören får inte ta eld, då skadas den känsliga ytan och kådan brinner upp. 

Det här är en stör som tagit eld när den ”svedjats”.

Stören är nu kolad.

Kådan har brunnit upp och störens rötskydd har försämrats. 

Svedjad och tjärad stör

I den ”svedjade” heta stören var ytskiktets porer öppna och då var det är dags att värma in het tjära.
Ytans porer och eventuella sprickor fylldes med tjära. 

Svedjade och tjärade störar och stöttor. 

Tjäran, kådan och antalet årsringar avgör störens röttålighet.
Av dessa tre är åldern på den senvuxna stören av störst betydelse.

Läs gärna mer om: Virkets ålder (utvalt virke), stöttor med mera.