Torkat Virke – Gärdsgårdsvirket randbarkas och torkas.

Gärdsgårdsgubben torkar allt sitt gärdsgårdsvirke i minst 1 år. 
Torkat virke med en egen utvecklad byggteknik binder ihop gärdsgården maximalt.

Gärdsgårdarna blir stabilare, får en längre livslängd och blir mer underhållsfria. 

 

På vårvintern

När vintersolen börjar värma på dagarna
är det dags att slipa den 70 år gamla barkspaden.

Allt virke randbarkas för hand främst för att det ska torkas
men även för att gärdsgården ska få en finare yta.

Förr i tiden randbarkade man gärdsgården där det skulle vara lite extra fint, tex. runt sin egen stuga.

Det tar många år för obarkat virke att torka i gärdsgården, fukten blir instängd under barken.
Små insekter och mikroorganismer trivs där och barken kommer att lossna i stora flak.

 

Barken på randbarkat virke torkar fast på ytan och lossnar lite i taget.
Gärdsgårdens yta blir finare de första 5 – 10 åren till dess att all bark lossnat.

Det går att randbarka med barkmaskin, men ytan blir vackrare när den bearbetats för hand.

 

Att torka allt virke är en ny metod som Gärdsgårdsgubben infört i gärdsgårdshantverket.
Då har virket krympt klart och förändras inte så mycket i en stadigt bunden gärdsgård.

I alla tider och även idag har gärdsgårdar byggts med virke som inte torkats.
Virket har huggits på hösten eller vintern före byggnation.

 

Virket torkas under skärmtak i minst ett år innan det används i gärdsgårdsbyggen.

Att torka allt virke är ett mycket tidskrävande arbete.
som sedan speglar sig i den färdiga gärdsgårdens kvalité.