Grindar och Portaler

av Björn Andresen

Grindar och Portaler

Gärdsgårdsgubben bygger genuina grindar och portaler för hand.

Varje träd väljs med omsorg.

Se och läs mer om våra: Grindar, vårt smide, våra grindstolpar, portaler och vedtak.

Grindar

Lars Hellqvist är vår grindmakare.

Gärdsgårdsgubben tillverkar olika modeller av grindar.
Gårdsgrind, Torpargrind, grinden Skansholm och Ledgrind.

Det går även att beställa grindar enligt egna önskemål

Lars är finslöjdare och bor mycket vackert i byn Skansholm,
vid Malgomajsjön som sträcker sig mellan Vilhelmina och Marsfjället.

De sista åren har han med erfaren hand tillverkat grindarna,
något som Björn önskat i många år och som blev verklighet när Lars gick i pension.

Klicka på bilden – Till grindar

Smide

Jonny Eliasson är vår smed.

Jonny tillverkar allt genuint handsmide till grindarna.

Han har också tidigare byggt gärdsgårdar, samt huggit och bearbetat virket tillsammans med Björn.

 

till smide

Klicka på bilden – Till smide

Grindstolpar

Vid varje gärdsgårdsstolpe kilas gärdsgården fast.
Det är en metod som sällan används idag.
Det är enklare att skruva eller spika.
Att kila genom stolpen blir stadigare,
vilket märks tydligare när gärdsgården blir äldre.

Grindstolpen gjuts fast i marken med en dekor av natursten.
Till sist monteras en hatt av koppar, som skydd och utsmyckning.
          

till grindstolpar

Klicka på bilden – Till grindstolpar

Portaler

Våra genuina portaler byggs av grov gran eller tall, som väljs med omsorg.

Virket huggs, barkas och timras för hand.

Klicka på bilden – Till portaler

Vedtak

Våra vedtak är gjorda av noga utvalt material,
björknäver och klyvna senvuxna granar.

v20-taklaggning-tjarpapp-bjorknaver-och-senvuxna-granstan

Klicka på bilden – Till vedtak