Grindar och Portaler

Gärdsgårdsgubben bygger genuina grindar och portaler för hand.

Varje träd väljs med omsorg.

Se och läs mer om våra: Grindar, vårt smide, våra grindstolpar, portaler och vedtak.

Grindar

Gärdsgårdsgubben bygger olika modeller av grindar.
Gårdsgrind, Torpargrind och Ledgrind.

Det går även att beställa grindar enligt egna önskemål.

 

 

Smide

Jonny Eliasson är vår smed.

Jonny var professionell snickare i Norge i 12 år.
Sedan 2015 bygger han grindar, gärdsgårdar, samt hugger och bearbetar virket tillsammans med Björn.

Jonny har höjt kvalitén på gärdsgårdarna med hans skicklighet i genuint handsmide.

 

Grindstolpar

Vid varje gärdsgårdsstolpe kilas gärdsgården fast.
Det är en metod som sällan används idag.
Det är enklare att skruva eller spika.
Att kila genom stolpen blir stadigare,
vilket märks tydligare när gärdsgården blir äldre.

Grindstolpen gjuts fast i marken med en dekor av natursten.
Till sist monteras en hatt av koppar, som skydd och utsmyckning.
          

Portaler

Våra genuina portaler byggs av grov gran eller tall, som väljs med omsorg.

Virket huggs, barkas och timras för hand.

Vedtak

Våra vedtak är gjorda av noga utvalt material,
björknäver och klyvna senvuxna granar.