Kila fast gärdsgården i en grindstolpe.

Att kila fast gärdsgården i grindstolpen är
en metod som sällan används idag.

Det är enklare att skruva eller spika.

Att kila genom stolpen blir stadigare,
vilket märks tydligare när gärdsgården blir äldre.

Grindstolpen gjuts fast i marken med en dekor av natursten.
Till sist monteras en hatt av koppar, som skydd och utsmyckning.

gardsgard kilas