Bildgalleri som visar våra portaler. 

 

Våra genuina portaler byggs av grov gran eller tall, som väljs med omsorg.
Virket huggs, barkas och timras för hand.


Portalen vid Gargnäs hembygdsgård är byggd av extra grov fura.

portal timmer