Gärdsgården stöds med stöttor.

Förr i tiden hade en gärdsgård i regel alltid stödjande stöttor.
De stod oftast tätt minst på varannan meter.

En gärdsgård skulle vara stabil och hållbar.

Stöttorna bands in i gärdsgården när den byggdes.
Det blev stadigt och underhållet minskade.
Det blev mindre reparationer när gärdsgårdarna synades före djuren släpptes på bete.

Är det vanligt att man använder stöttor idag?

Idag är det vanligast att inte använda stöttor alls eller att sätta dessa glesare än förr i tiden.

För hundra år sedan skulle en gärdsgård hålla för att en vuxen klättrade över, kor som kliade sig mot gärdsgården, snön m.m.

Gärdsgårdsgubben har stöttor på minst varannan meter
för att gärdsgården ska vara utan underhåll och vara stabil på lång sikt.

Stöttorna placeras ofta på varannan sida men det kan variera beroende på snötryck, markens lutning (som ovan) eller liknande.

En gärdsgård ska även idag hålla för snö, vuxna och barn som klättrar, vildsvin m.m.

Vad menas med att binda in en stötta i gärdsgården
istället för att binda den ovanpå?

Gärdsgårdsgubben binder in stöttorna i gärdsgården.
Det är tidskrävande men blir stadigt.

Stöttan binds fast snett genom gärdsgården med en kraftig vidja.
Därefter spänns stöttan tillbaka och två slanor slås ner mellan störarna och stöttan.
Nu sitter stöttan låst, fastklämd av både vidjan, slanorna och störarna.

Tillbaka i tiden så var det vanligast att binda in stöttorna noga i gärdsgården för bästa stabilitet och hållbarhet.

Idag är det vanligast, enklast och minst tidskrävande att montera stöttorna sist, överst i gärdsgården.
Det blir inte lika stadigt.

Stöttan blir inte spänd och vidjan kommer att sitta löst, speciellt när virket torkat och krympt klart.

Ofta sätts stöttan fast med en skruv eller spik, som sedan döljs av vidjan.
Det blir inte lika hållbart som att binda in stöttan i gärdsgården.

Några av Gärdsgårdsgubbens gärdsgårdar.

 ”Gärdsgård Västerbotten” och ”Gärdsgård Siljan” binds med tre vidjor på höjden.

En vidja, den översta vidjan binder in stöttan innan översta slanorna spänner fast vidja och stötta. 

 ”Gärdsgård Vilhelmina” är en högre gärdsgård och binds därför med fyra vidjor.

Stöttan binds då in med de två översta vidjorna innan låsningen sker med slanor.