Stöttor i gärdsgård

Gärdsgården stöds med stöttor. Förr i tiden hade en gärdsgård i regel alltid stödjande stöttor.De stod oftast tätt minst på varannan meter. En gärdsgård skulle vara stabil och hållbar. Stöttorna bands in i gärdsgården när den byggdes. Det blev stadigt och underhållet...