Gärdsgårdsvirke randbarkas och torkas

Torkat Virke – Gärdsgårdsvirket randbarkas och torkas.Gärdsgårdsgubben torkar allt sitt gärdsgårdsvirke i minst 1 år. Torkat virke med en egen utvecklad byggteknik binder ihop gärdsgården maximalt. Gärdsgårdarna blir stabilare, får en längre livslängd och blir...