Olika gärdsgårdsmodeller.

Den största skillnaden är om en gärdsgård är tät eller gles.

En tät gärdsgård är stabilare. En gles gärdsgård vill sjunka ihop,.

…….och är ömtåligare.

Idag byggs det många glesa modeller med mindre virke i.
Det är ett tidskrävande arbete att gallra, hugga och bearbeta virket.

För hundrafemtio år sedan byggdes det nästan bara täta gärdsgårdar.
I Småland talade man om ”Ormatät” och i Roslagen var en gärdsgård ”Träskotät”.

En riktigt tät gärdsgård                                                                

En riktigt tät gärdsgård                                                                

 • Av hög kvalité som är ca 110 cm hög bör ha 12 – 14 slanor på höjden.
 • Har ingen luft under någon vidja utan alla vilar stadigt på en underliggande slana.
 • Hänger inte på vidjorna. Om någon t ex klättrar över så kan inte vidjan hasa ner.
  Den ligger stadigt på en slana.
 • När den blir gammal går det bra att förlänga livslängden ytterligare med extra stöttor.
 • Det finns även mindre täta gärdsgårdar med ca 9 – 11 slanor på höjden,
  men där har inte alla vidjor stöd av en slana.

En gles gärdsgård som inte är byggd av Gärdsgårdsgubben.

En gles gärdsgård

 • Har ca 7–9 slana på höjden.
 • Har luft under vidjorna för att gärdsgården inte ska bli för låg.
  När det har gått några år då virket torkat, krympt och barken lossnat så kommer vidjorna att sitta löst på den blanka gärdsgårdsstören.
 • Det behövs inte mycket för att vidjorna ska glida ner och gärdsgården börja sjunka ihop,
  snöns tyngd, ett barn som klättrar, tidens tand….
 • Behöver betydligt mer underhåll än en tät gärdsgård med samma övrig kvalité.
 • Är billigare än en tät gärdsgård.
  Kan ändå vara ett alternativ för den händige som är villig att underhålla sin gärdsgård.

Undvika dyra misstag.

Hur undviker man att göra dyra misstag vid val av gärdsgård?

Den här bilden visar en annan del av den föregående glesa gärdsgården.

I bilden har förmodligen någon satt in foten i mitten av gärdsgården,
tagit stöd ovanpå översta slanan och hoppat över.

Slanan hängde på vidjor som satt lösa och hasade ner.

Även vidjorna som höll upp slanan i mitten gled ner.

Varför?
Vidjorna är klena och löst bundna.

När virket har torkat och krympt i gärdsgården så har vidjorna blivit ännu lösare.

Det är en gles modell av gärdsgård, så vidjorna har glidit ner utan stöd av någon slana underifrån.

En tät gärdsgård.

Gärdsgård Västerbotten, byggd av Gärdsgårdsgubben.