Bilder som visar hur virket randbarkas och torkas.

 

Att torka gärdsgårdsvirket är en egen idé som Gärdsgårdsgubben använder.

Han har också utvecklat en gammal byggteknik när han sätter upp gärdsgården.

 Att använda torkat virke med den här byggtekniken binder ihop gärdsgården maximalt.

 

 

 

 

 

 

 

På vårvintern

när vintersolen börjar värma på dagarna

är det dags att slipa

den nästan 70 år gamla barkspaden.

Virket randbarkas för att det ska torkas men även för att gärdsgården ska få en finare yta. 

  

Med randbarkat virke blir ytan på gärdsgården finare de första 5 – 10 åren till dess att all bark lossnat.
 

Virket ligger och torkar på underlag fritt från marken.

Virket torkas under skärmtak i minst ett år innan det används i gärdsgårdsbyggen. 

Med kraftiga vidjor och en utvecklad byggteknik
binds gärdsgårdarna ihop maximalt av virke som torkat och krympt klart.

Gärdsgårdarna blir stabilare, får en längre livslängd och behöver mindre underhåll.

Läs gärna mer om: Vidjor och utvecklad byggteknik. 

En mård inspekterar slanorna.

error: