Utvalt virke – Arbetet i skogen.

 

Gärdsgårdsgubben väljer noga ut virket till sina gärdsgårdar.

I hans hemtrakter i Lapplands inland är klimatet mycket kargt,
där växer landets mest senvuxna virke.

De senvuxna granarna växer långsammare, har tätare årsringar
och störarna blir tåligare mot röta.

De mest senvuxna granarna växer i gammal skog, i nordsluttningar och omkring myrområden i Lappland.

Det är där som gärdsgårdsgubben hämtar sitt senvuxna utvalda gärdsgårdsvirke till sina gärdsgårdar.

I Norrland har det alltid använts senvuxen gran till allt gärdsgårdsvirke,
men i södra Sverige använde man förr i tiden senvuxen en till störarna.

Idag är båda träslagen en bristvara pga. det moderna skogs- och jordbruket.
I modernt skogsbruk blir gärdsgårdsvirke bara kört omkull eller flisat upp för att eldas.

Gärdsgårdsgubben hugger det mesta virket när vi gör en s.k. underröjning i skogar som ska slutavverkas/”kalhuggas” eller gallras.

Skogar som tillhör ett skogsbolag eller någon privat skogsägare.

Det är en stor gåva att få vara i dessa gamla skogar och arbeta,
samtidigt som det känns vemodigt.
Vi är fullt medvetna om att vi är de sista som arbetar där för hand med båda fötterna på marken.

Vi hittar ofta gamla basvägar för häst som vi röjer upp för skotern.
Ibland har vi hittat någon förfallen timmerkoja ett par meter i diameter.

Även om det ofta är kallt, blött och tungt så är det märkligt nära livet att arbeta för hand i skogen.

I Norrland skiljer sig kvalitén på virket mellan norr och söder, mellan inland och kust, men också mellan olika gamla skogar.

En 4 – 5 cm grov granstör kan vara mer än 100 år gammal.

I en gärdsgård skiljer det 10 – 15 år i livslängd mellan en som är 60 år gammal och en som är 80 år gammal.

Noggrant väljer Gärdsgårdsgubben ut varje träd och fäller med motorsåg bara de mest senvuxna granarna.
Därefter kvistas allt virke med röjkniv.
Inga motorsågsränder kommer att finnas i gärdsgården.

De kvistade senvuxna granarna ”brottslas ihop” dras ihop till högar.

När det kommit mer snö så skottas högarna fram och lastas på skoter.

Många slanor kan vara 8cm i diameter och 7 – 9m långa.

Lasset ”björnas fast” spänns fast med kätting.

Körs fram med skoter.

Till sist lastas virket för hand på bil och släp.

Vid hemkomst lastas det av och får ligga till i början på april då det blir plusgrader ute.
Då är det dags att randbarka slanorna som ska torka i minst ett år.
Störarna ska spetsas, randbarkas, svedjas och tjäras.