Bilder från arbetet i skogen.

 

Gärdsgårdsgubben är noga när han väljer virket till sina gärdsgårdar.

I hans hemtrakter är klimatet hårdare, virket blir hårdare.
De senvuxna granarna växer långsammare, tätare årsringar, störarna blir tåligare mot röta.
Även i Norrland skiljer sig kvalitén mellan norr och söder, mellan inland och kust, men också mellan olika gamla skogar.

Gärdsgårdsgubben väljer de mest senvuxna granarna i gammal skog som växer i nordsluttningar och omkring myrområden i Lappland.
En 4 – 5 cm grov granstör kan vara 100 år gammal.

error: