Bilder som visar en utvecklad genuin byggteknik

Gärdsgårdsgubben har utvecklat en gammal teknik för att binda ihop gärdsgården.

Tekniken binder vidjan extremt hårt runt störar, stöttor och slanor.

Den här tekniken binder vidjan extremt hårt runt störar, stöttor och slanor.
Då virket även är torkat och inte krymper så förblir gärdsgården stadig år efter år.

(Fotnot: Stöttorna på bilden är alla på samma sida, för att marken lutar hitåt.)

Det är tidskrävande att bygga med den här tekniken och att binda in stöttor på varannan meter,
men gärdsgårdens livslängd och stabilitet förbättras markant.

 

Stöttor, extra stöd binds in i gärdsgården av vidjorna och pressas fast av slanor.

Vidjorna blir så hårt bundna att varje slana med kraft måste slås ner mellan störar och stöttor.

(Fotnot: Tidigare gärdsgård, här på insidan, alla stöttor är på utsidan.)

Virket är torkat och krymper inte.
Vidjan klämmer fast virket stadigt under hela gärdsgårdens livslängd.

 

Gärdsgårdsgubbens genuina metoder vid bearbetning och uppsättning är mer tids- och virkeskrävande.
Arbetstiden mer än fördubblas både under sommar- och vinterhalvår.

Förutom en utvecklad byggteknik läs gärna mer om:
Torka och randbarka virket, stöttor på varannan meter, svedja och tjära störar mm…