Välja Gärdsgård

Tips och råd för att kunna testa en gärdsgårds kvalité.

Idag är det stor skillnad mellan gärdsgård och gärdsgård.

Vad är rätt pris när du väljer din gärdsgård?

En del gärdsgårdar kan börja förfalla redan efter fem år.
En gärdsgård av hög kvalité bör stå i minst 20–25 år.

 

Behöver en gärdsgård underhåll?

Förr i tiden synades gärdsgårdarna varje vår innan djuren släpptes på bete.
Gärdsgårdarna stod så länge som de underhölls och reparerades.

En gärdsgård som ska stå i många år utan underhåll, bör vara av högre kvalité än vad som var vanligt förr.

Kan den behålla sin form och inte sjunka ihop av tex. snötryck, tidens tand, någon som klättrar över, vildsvin, älgar m.m.?

 

Går det att veta eller testa en gärdsgårds kvalité?

Med lite grundkunskaper är det relativt enkelt att jämföra olika gärdsgårdar.

På den här sidan hittar du grundläggande information om de faktorer som påverkar en gärdsgårds kvalité.

Utvalt virke som randbarkas och torkas.

Varför randbarkar och torkar Gärdsgårdsgubben allt virke i minst 1 år?

 

till utvalt gardsgardsvirke
till torkat virke

Störar och stöttor svedjas och tjäras, samt vikten av stöttor i gärdsgården.

Hur bygger Gärdsgårdsgubben in sina stöttor i gärdsgården?

 

till svedja och tjara
Till stottor

Gärdsgårdsgubben har utvecklat en gammal byggteknik.

Denna teknik binder vidjan extremt hårt.
Eftersom virket är torkat och inte krymper så låser vidjan fast virket stadigt
under hela gärdsgårdens livslängd.

 

till egen byggteknik
vidja

Skillnaden mellan en tät och gles gärdsgård.

Varför är en tät gärdsgård mer stabil?
Att kila fast gärdsgården i grindstolpen är en metod som sällan används idag.

 

till tat gardsgard
till gardsgarden kilas i grindstolpen

Gärdsgårdar – Grindar och portaler.

 

till gardsgardar
till grindar o portaler

Vad krävs i dag för att en gärdsgård ska vara av hög kvalité ?

Stänga ute vildsvin, människor som kliver över gärdsgården och snöröjning.

 

En gärdsgård som ska tåla att stänga ute vildsvin, barn som klättrar, snöröjning mm.
behöver vara lika stabil som forna dagars gärdsgårdar, vilket i dag betyder:

  • Riktigt tät, så att den inte sjunker ihop och blir för låg.
  • Stöttor på minst varannan meter. Stöttorna ska vara hårt inbundna i gärdsgården.
  • Så välgjord att det inte behövs någon elektrisk tråd vid traditionell djurhållning.
  • Det är en stor fördel om den är byggd av virke som torkat i minst ett år.
  • Då krymper inte virket, gärdsgården blir stabilare och håller bättre.

Till sist.
Det är viktigt att tänka efter vad Ert syfte med gärdsgården är och hur länge
Ni önskar att den ska vara vacker och stabil.
Det är en investering på lång sikt.