Välja Gärdsgård

Gärdsgårdsgubben bygger gedigna gärdsgårdar med prisgaranti över hela landet.

Att tänka på vid köp av en gärdsgård.

 

Det finns många olika sorters gärdsgårdar med stora skillnader i kvalité och pris.
Hur väljer jag min gärdsgård? Vilken gärdsgård  passar för mina behov?

Hur länge vill jag att min gärdsgård håller utan service och reparationer
5-10 år, 10-15 år eller 15-25 år?

Kan jag tänka mig att underhålla min gärdsgård själv?

Ska gärdsgården vara så välbyggd att det är möjligt att förlänga livslängden ytterligare
genom att sätta extra stöttor när den börjar luta?

Ska gärdsgården hålla för klättrande barn eller att någon vuxen klättrar över den?
Är det risk att den sjunker ihop då?

Tål den snöröjning och snötryck på vintern?

Ska gärdsgården vara så stabil att det går att hägna in djur?

 

 

 

För hundrafemtio år sedan låg det säkert mycket sanning i att 
”En gärdsgård blir bara vackrare med åren” eller ”En gärdsgård håller i minst 25 år”. 

Det var en tid då man synade gärdsgårdarna varje år före djuren släpptes på bete.
Gärdsgårdarna stod så länge de underhölls och reparerades.

Hur klarar sig gärdsgårdar utan underhåll?  

Hur ser det ut för dagens gärdsgårdar?

Det finns flera seriösa gärdgårdsbyggare i vårt land med olika uppfattningar och kunskaper
om hur en gärdsgård ska byggas vilket är nödvändigt för utveckling och mångfald.

Tyvärr finns det också flera oseriösa lycksökare inom gärdsgårdsyrket.
En del gärdsgårdar kan börja förfalla redan efter fem år.
Däremot bör en gärdsgård av hög kvalité stå i minst 20 – 25 år.

OBS – inte byggd av Gärdsgårdsgubben
Gärdsgård i Stockholm
 5 år gammal (foto 2014)
Någon har klättrat över…  

 

Gärdsgård i Roslagen 13 år gammal (foto 2014)

 

Hur länge håller en gärdsgård?

När vi funderar på hur länge en gärdsgård håller så är det två saker som är viktiga. Det första är hur länge den står upp innan den börjar luta och tippa omkull gärdsgårdens livslängd.

Viktigare kanske är hur den ser ut under sin livslängd. Kommer den att kunna behålla sin  ursprungliga form och vara stabil. 

Kommer vidjorna att hasa ner?
Sjunker gärdsgården ihop och blir lägre med tiden?

Vad händer när någon klättrar över den?

Hur gärdsgården kommer att se ut under sin livslängd och hur länge den står upp beror på:
Virkets ålder, hur tät gärdsgården är och vilka metoder som hantverkaren använder.

 

 

 

Kunskaper som är till stor hjälp vid val av gärdsgård

Med lite grundkunskaper är det relativt enkelt att jämföra olika gärdsgårdars kvalité.
Vad är skillnaden mellan en tät och gles gärdsgård? Går det att veta vilken ålder virket har?
På vilket sätt blir det högre kvalité i gärdsgården av olika metoder?

Läs mer om täta gärdsgårdar, virkets ålder och olika metoder på sidan ”Genuint Hantverk” .
Där finns enkla och utförliga beskrivningar med text och bilder.

På sidan Gärdsgårdar hittar du uppgifter, bilder på Gärdsgårdsgubbens gärdsgårdar,
som är av högsta kvalité. 

 

I tabellen nedan kan du jämföra olika gärdsgårdars kvalité som finns på marknaden.

Med kvalité menas gärdsgårdens livslängd och hur länge den kan behålla sin ursprungliga form och vara stabil,
med endast ett enkelt underhåll utan service och reparationer.

Gärdsgårdens kvalité

 Hög kvalité

 Normal kvalité

Mindre bra kvalité

Livslängd

 15 – 25 år

 10 – 15 år

5 – 10 år

Är gärdsgården bunden
med Vidjor?

Bunden med senvuxna
kraftiga granvidjor

Bunden med 
kraftiga granvidjor

Bunden med klena vidjor
eller med järntråd

Hur tät är gärdsgården?
Antal slanor på höjden.

Tät gärdsgård
12 -15 st

Mindre tät gärdsgård
10 – 11 st

Gles gärdsgård
7 – 9 st

Kan gärdsgården då
sjunka ihop och tappa formen?

Nej

Ja, 10 – 20 cm

Ja, 25 – 45 cm

Torkat virke.
Är virket  torkat  
innan byggnation?

 

Ja i minst ett år

 

Nej

 

Nej

Är virket då tillräckligt torrt  för
att inte krympa i gärdsgården?

Ja

Nej

Nej

Är virket randbarkat/helbarkat?
För att torka virket måste det barkas.

Ja, barkat för hand

Ja, barkat med maskin.

Nej, obarkat

Stödjande stöttor.
Hur långt är det mellan
stöttorna i gärdsgården ?

 

1 – 2 meter

 

2 – 3 meter

 

Finns inga stöttor

Är stöttorna inbundna stabilt
i gärdsgården?

Ja

Nej, bundna ovanpå och
ibland förstärkt med skruv.

 Finns inga stöttor

Störar – senvuxen gran.

Medelålder

 

80 – 90 år

 

70 – 80 år

 

50 – 60 år

Hur är störarna behandlade?

Svedjade och tjärade
eller bara svedjade

Obehandlade

Kolade eller endast ytbrända

Att använda trädslaget en är också ett bra alternativ till röttåliga störar.

Hur sätts gärdsgården fast
i  grindstolparna?

Kilas

Spikas/skruvas

Sätts inte fast

 

Vad krävs i dag för att en gärdsgård ska vara av hög kvalité ?

Stänga ute vildsvin, människor som kliver över gärdsgården och snöröjning.

En gärdsgård som ska tåla att stänga ute vildsvin, barn som klättrar, snöröjning mm.
behöver vara lika stabil som forna dagars gärdsgårdar, vilket idag betyder:

  • Riktigt tät, så att den inte sjunker ihop och blir för låg.
  • Stöttor på minst varannan meter. Stöttorna ska vara hårt inbundna i gärdsgården. 
  • Så välgjord att det inte behövs någon elektrisk tråd vid traditionell djurhållning.
  • När livslängden börjar lida mot sitt slut, så kan den förlängas genom extra stöttning.
    Den står så länge den får underhåll. Ett underhåll som är enkelt och inte kostar så mycket.
  • Det är en stor fördel om den är byggd av virke som torkat i minst ett år.
    Då krymper inte virket, gärdsgården blir stabilare och håller bättre.

Till sist.
Det är viktigt att tänka efter vad Ert syfte med gärdsgården är och hur länge
Ni önskar att den ska vara vacker och stabil.
Det är en investering på lång sikt.

Utsikt från Gärdsgårdsgubbens köksfönster.