Bilder. Så binds en vidja i en gärdsgård.

En gärdsgård ska bindas av vidjor från små kraftiga senvuxna granar eller enbuskar.    

Senvuxna vidjor av gran finner du i gammal skog och är svåra att få tag på.

Det går att binda gärdsgårdar med snabbvuxen gran, men då blir gärdsgården inte lika hållbar.

 

Av små färska senvuxna granar klyvs Gärdsgårdsgubbens vidja. 

Vidjan delas för hand genom kärnan. 

Vidjan basas/ångkokas över öppen eld för att bli mjuk. 

Gärdsgårdsgubben har utvecklat en gammal teknik för att binda vidjan extremt hårt. 

I grunden binds vidjan på ett traditionellt sätt.
Den nya tekniken visas endast på kurser och under byggnation. 

Vidjan drar ihop störar och slanor maximalt.
Tekniken bygger på att gärdsgårdsvirket torkas före byggnation. 

Att torka virket är Gärdsgårdsgubbens egen idé.
Torkat virke krymper inte i gärdsgården.

(Fotnot. Gärdsgården har stöttorna på utsidan, marken lutar utåt) 

Stadigt har kraftiga vidjor bundit ihop en gärdsgård med torkat virke.
Gärdsgården blir stadig även när åren går. 

(fotnot: Samma gärdsgård med alla stöttor på utsidan, marken lutar.) 

Läs mer om: Kraftiga vidjor, torkat virke och stöttor på varannan meter som tillsammans betyder längre,
stabilare livslängd och ett minimalt underhåll.